رسانه های محیطی

billboard1

شهر یک رسانه است؛ رسانه ای بی نهایت مهم، پیچیده، جذاب و سرشار از موقعیت های پویا و گوناگون. اما ما شهروندان معمولا زیست شهری خود را بالبداهه و طبیعی می انگاریم و کمتر به قابلیت بی مانند ارتباطی، تبلیغاتی و رسانه ای شهر توجه می کنیم.

استفاده از محیط شهری برای تبلیغات تجاری و اجتماعی تنها یکی از وجوه بی شماره قابلیت های ارتباطی – رسانه ای شهرها است. توجه به این نکته که هر روزه میلیون ها چشم بیننده تبلیغات محیطی باشند، فرصتی یگانه برای برندها و معرفی کالاها و خدمات خلق می کند.
از منظر کانون دریچه نوین، در مقام یک سازمان حرفه ای در عرصه تبلیغات، نباید این قابلیت عظیم شهر را نادیده گرفت و جامعه و اقتصاد را از مواهب آن محروم کرد. البته استفاده از فضاهای شهری برای تبلیغات قاعده های درست و مستحکم خود را دارد که رعایت حقوق شهروندان، توجه اکید به نقش فرهنگی – اجتماعی تبلیغات محیطی، پای بندی به اصول زیباشناسی در طراحی و رعایت موازین ایمنی در اجرای کار از جمله این اصول و قاعده ها هستند.

خدمات
  • برنامه ریزی و ارئه پکیج های تبلیغات محیطی شهر تهران و مراکز استان ها.
  • برنامه ریزی و اجرای کمپین های تبلیغات محیطی هماهنگ و متمرکز کشوری
  • شناسایی، ارزش گذاری و انتخاب سازه های شاخص و استراتژیک جهت ارائه خدمات متمایز
  • مانیتورینگ و تحلیل رفتار رقبا در صورت نیاز صاحب آگهی
  • توسعه، بازسازی و بهینه سازی سازه های محیطی
  • بیلبورد و عرشه پل های محیطی شهر تهران
  • بیلبورد و عرشه پل های محیطی بین شهری و جاده ای کشور
  • بیلبورد و عرشه پل های محیطی مرکز استان و شهرهای ایران
× نیاز به راهنمایی دارید؟